Weronika Szuster

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 58 710 58 11

E-mail:

sklep@maszoperia.org

Beata Żmuda-Trzebiatowska

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 506 062 236

E-mail:

oskar@wydawnictwooskar.pl

Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o.

ul. Polanki 74b, 80-306 Gdańsk

UWAGA! Uruchomiliśmy specjalny numer konta bankowego dla sprzedaży detalicznej i wysyłkowej:

41 1950 0001 2006 0502 8490 0002

Wydawnictwo Oskar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, VII Wydział Gospodarczy KRS – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS 0000260292 REGON 190295545 NIP 583-001-28-68,