Weronika Szuster

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 58 710 58 11

E-mail:

sklep@maszoperia.org

Rozliczenia
i zamówienia hurtowe

Piotr Kałuża

Telefon:

+48 58 710 58 11

Fax:

+48 58 712 63 09

E-mail:

faktury@wydawnictwooskar.pl

Beata Żmuda-Trzebiatowska

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 506 062 236

E-mail:

oskar@wydawnictwooskar.pl

UWAGA! Uruchomiliśmy specjalny numer konta bankowego dla sprzedaży detalicznej i wysyłkowej:

41 1950 0001 2006 0502 8490 0002

Koordynator ds. promocji

Jarosław Boryna

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 58 710 58 11

E-mail:

promocja@wydawnictwooskar.pl

Patronaty i recenzje

Tomasz Czapla

Telefon:

+48 58 710 58 11

Fax:
E-mail:

info@wydawnictwooskar.pl

Prezes Zarządu

Krzysztof Grynder

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 58 710 58 11

E-mail:

k.grynder@wydawnictwooskar.pl

Adres korespondencyjny
i siedziba wydawnictwa

ul. Otwarta 5 a, 80-172 Gdańsk

Telefon:

+48 58 710 58 11

Fax:
E-mail:

biuro@wydawnictwooskar.pl

Koordynator ds. promocji

Jarosław Boryna

Telefon:

+48 58 710 58 11

Mobile:

+48 58 710 58 11

E-mail:

promocja@wydawnictwooskar.pl

Patronaty i recenzje

Tomasz Czapla

Telefon:

+48 58 710 58 11

Fax:
E-mail:

info@wydawnictwooskar.pl

Wydawnictwo Oskar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, VII Wydział Gospodarczy KRS – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
KRS 0000260292 REGON 190295545 NIP 583-001-28-68, Numer konta bankowego: BZ WBK 08 1090 1098 0000 0001 1579 9680