Nagroda Główna w dycji ksiązki pomorskiej dla Jarosława Wasielewskiego za Wrzeszcz na dawnej pocztówce_Spacer pierwszy-Costerina 2014

Główna Nagroda XV Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej Costerina 2014.

Jarosław Wasilewski zdobył nagrodę zawrzeszcz-na-dawnej-pocztowce-spacer-pierwszy książkę/album „Wrzeszcz na dawnej pocztówce. Spacer pierwszy” w kategorii „edycja„.

MASZOPERIA.ORG

 KUPISZ TUTAJ!

W albumie znajduje się 99 widokówek, prezentujących dzisiejszą aleję Grunwaldzką i jej sąsiedztwo po wschodniej stronie na całej długości od koszar w Strzyży Górnej (wraz z nimi samymi) do budynku, w którym mieści się Opera Bałtycka, a także dzisiejszy Dolny Wrzeszcz. Pozostałą część dzielnicy – a więc m.in. Jaśkową Dolinę, Królewską Dolinę, kampus Politechniki Gdańskiej, okolice kompleksu szpitalnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – opiszemy w kolejnych tomach.
Ze wstępu:

„Pomysłodawcą albumu, którzy trzymają Państwo w rękach, jest Krzysztof Grynder, znany w trójmiejskim środowisku kolekcjoner pocztówek – oraz innych gedanaliów – i wydawca. Część jego bogatego zbioru dawnych widokówek Wrzeszcza była już wykorzystywana w publikacjach dotyczących historii tej dzielnicy – najpopularniejszą z nich jest bez wątpienia album z serii „Był sobie Gdańsk”. Nigdy jednak zbiór ten nie został ukazany w jednym, spójnym koncepcyjnie wydawnictwie, tak samo jak nigdy nie pokuszono się o możliwie pełne ukazanie Wrzeszcza właśnie przy pomocy widokówek. Należy tu jednak podkreślić, że motywem przewodnim niniejszego albumu jest nie tyle sama kultura wydawnicza, co wartość dokumentacyjna pocztówek, świadectwo zmieniającej się przestrzeni. Wyjątkowość niniejszej prezentacji wynika poza tym z obszerności komentarzy, jakimi opatrzyliśmy każdą z widokówek.”

Jan Daniluk (ur. 1984) – wrzeszczanin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz historii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie kończy doktorat poświęcony garnizonowi gdańskiemu w latach 1939–1945. Zajmuje się badaniem głównie historii okupacji na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (Wehrmacht, SS i policja, jeńcy wojenni) oraz dziejami Wolnego Miasta Gdańska. Opublikował ponad 20 artykułów naukowych i popularnonaukowych, jest autorem publikacji „SS w Gdańsku. Wybrane zagadnienia” oraz współautorem książki „Dolny Wrzeszcz i Zaspa”. Pracuje w gdańskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Jarosław Wasielewski (ur. 1983) – wrzeszczanin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu Public Relations na Wydziale Ekonomicznym UG. Historią Wrzeszcza zajmuje się hobbystycznie – publikował w czasopiśmie „30 dni” i „Nasza Historia”, redagował hasła do „Encyklopedii Gdańska”, jest współautorem książki „Dolny Wrzeszcz i Zaspa”. Od 2012 roku prowadzi także historycznego bloga ZWrzeszcza.pl. Do niedawna zajmował się promocją Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.