Dbamy o detale. Obok  działalności wydawniczej, Wydawnictwo OSKAR cieszy się uznaniem jako uważny i efektywny redaktor.

Redagowanie to proces jaki obejmuje opracowywanie tekstu poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, gramatycznych i innych, celem przygotowywanie tekstu do publikacji.

REDAGUJEMY

 • KSIĄŻKI

 • PRZEWODNIKI

 • KATALOGI

 • ULOTKI

 • TABELE

 • SCHEMATY

 • INFOGRAFIKI

 • ALBUMY

 • MAGAZYNY

 • PROSPEKTY

Redakcja (łac. redactus; p.p. od redigereodnosić, zbierać, układać) ma wiele znaczeń:

 1. Jako rzeczownik utworzony od czasownika redagować słowo to oznacza dokonywanie zmian redakcyjnych w tekście, czyli jego redagowanie. Czynność ta obejmuje opracowywanie tekstu poprzez nanoszenie poprawek stylistycznych, gramatycznych i innych; przygotowywanie tekstu do publikacji.

 2. Wariant tekstu; efekt jednej z faz pracy autora lub redaktora.