Skład znaczy: formowanie, kształtowanie.

Dosłownie: zaprojektujemy i opiszemy układ treści publikacji – rozkład kolumn, szerokość marginesów, rozmiary i lokalizację elementów graficznych itp.

SKŁADAMY

  • KSIĄŻKI

  • ALBUMY

  • WYKRESY

  • PRZYPISY

  • TABELE

  • SCHEMATY

  • INFOGRAFIKI

  • ULOTKI

  • MAGAZYNY

  • FORMATY GAZETOWE

Skład – termin zecerski (dziś już historyczny) oznaczający tekst, który powstał fizycznie, czyli został ułożony z czcionek lub wierszylinotypowych (a także innych elementów, jak monotypy, linie czy justunek). Skład ma postać szpalty i będzie dopiero łamany. Składem jest także tabela, już złożona, ale jeszcze nie włamana w kolumnę. Czynność, w wyniku której powstawał tekst uformowany w taki sposób, nazywano składaniem, i to niezależnie od tego, czy odbywała się ona całkowicie ręcznie, czy też pomagały w niej w pierwszej fazie maszyny odlewające linotypy i monotypy. Podstawowymi cechami złożonego tekstu były: ustalony krój pisma w określonej odmianie i stopniu, oraz szerokość wierszy.